Aktualizována stránka Kdy a kde cvičíme!

Byla aktualizována stránka Kdy a kde cvičíme s delším textem, jak to u nás chodí. A taktéž přidána stránka s přihláškou, kde se můžete předběžně přihlásit a začít s námi cvičit, na stránku s přihláškou se dostanete ze stránky Kdy a kde cvičíme.